May 27 Court 2 Match 4 | 2013 USAV Open
 
10/21/2013
2018 Collegiate Beach Championship May 10 | Court 2 | Match 3
 
05/10/2018
2019 GJNCs | July 5 | Court 37 | Match 03
 
07/04/2019
2019 GJNC18s | April 26 | Court 7 | Match 12
 
04/26/2019
2019 GJNCs | July 3 | Court 38 | Match 11
 
07/02/2019
2019 NBT Junior Championships | July 18 | Court 19 | Match 11
 
07/18/2019
2017 GJNC | Semi-Final | 15 American
 
06/24/2017
2019 Opens | May 28 | Court 21 | Match 03
 
05/27/2019
July 27 Court 4 Match 6
 
10/17/2013