10 AM I HS Fall Frenzy I Sept. 15 I Field 2
 
  09/13/2017
10 AM I HS Fall Frenzy I Sept. 15 I Field 3
 
  09/13/2017
10 AM I HS Fall Frenzy I Sept. 15 I INTEGRIS Field
 
  09/13/2017
7 PM I Fall Frenzy I Sept. 14 I OGE Energy Field
 
  09/13/2017
2:30 PM I Fall Frenzy I Sept. 14 I Field 3
 
  09/13/2017
4 PM I Fall Frenzy I Sept. 14 I INTEGRIS Field
 
  09/13/2017