2016 WBSC JMWC: Canada vs Czech Republic
 
  07/28/2016
2016 WBSC JMWC: Denmark vs Russia
 
  07/28/2016
2016 WBSC JMWC: New Zealand vs Argentina
 
  07/28/2016
2016 WBSC JMWC: Japan vs New Zealand
 
  07/29/2016
2016 WBSC JMWC: USA vs Canada
 
  07/29/2016
2016 WBSC JMWC: Argentina vs Australia
 
  07/29/2016