Name: Joseph Martinez
Position: Male Elite Kata
Height: 5'11"
Weight: 190
Birthplace: Miami, Fla.
Hometown: Miami, Fla.