US Olympians Call for More Female Participation in Table Tennis
 
  05/23/2019
2016 US Open - Bob Chen vs. Takuya Jin (Men's SF)
 
  01/08/2017
2016 US Open - Hou Yingchao vs. Wang Wei (Men's SF)
 
  01/08/2017
2016 US Open - Adriana Diaz vs. Yume Takahashi (Women's SF)
 
  01/08/2017
2016 US Open - Yuki Matsumoto vs. Saki Tashiro (Women's SF)
 
  01/08/2017
2016 US Open - Kaito Fujimoto vs. Takuya Jin (Men's QF)
 
  01/06/2017
2016 US Open - Bob Chen vs. Kanak Jha (Men's QF)
 
  01/06/2017
2016 US Open - Adriana Diaz vs. Yui Odono (Women's QF)
 
  01/06/2017
2016 Supermicro US National Table Tennis Championships Women's Singles Final
 
  11/28/2016