2019 Youth National Ranking - Junior Boys Final, ICC, CA
 
  05/24/2019
2019 US National Championships Promo
 
  05/24/2019
USATT Top 10 - 2017 US Open Table Tennis Championships
 
  05/24/2019
Amazing Point -Sid Naresh vs Nandan Naresh QF National Youth Ranking Tournament 2019, ICC
 
  05/24/2019
US Olympians Call for More Female Participation in Table Tennis
 
  05/23/2019
2016 US Open - Bob Chen vs. Takuya Jin (Men's SF)
 
  01/08/2017
2016 US Open - Hou Yingchao vs. Wang Wei (Men's SF)
 
  01/08/2017
2016 US Open - Adriana Diaz vs. Yume Takahashi (Women's SF)
 
  01/08/2017
2016 US Open - Yuki Matsumoto vs. Saki Tashiro (Women's SF)
 
  01/08/2017