2016 Olympic Team

Yue Wu   Lily Zhang
   Jiaqi Zheng
 Yue "Jennifer" Wu 
Ft. Lee, NJ
Singles & Team
Lily Zhang 
Milpitas, CA
Singles & Team 

 Jiaqi Zheng 
Milpitas, CA
Team


 Yijun Feng  Kanak Jha  Timothy Wang
 Yijun Feng
Atlanta, GA
Singles & Team
Kanak Jha
Milpitas, CA
Singles & Team
Timothy Wang 
Houston, TX
Team


Coaches & Staff

 Massimo Constantini  Lily Yip
Milpitas, CA
2016 Olympic Coach & Team Leader
 Lily Yip 
Dunellen, NJ
2016 Olympic Coaching Support Team