Kanak Jha

Men's Singles
2019 Kanak Jha
2018 Kanak Jha
2017 Kanak Jha
2016 Kanak Jha
2015 Yijun Feng
2014 Jimmy Butler
2013 Timothy Wang
2012 Timothy Wang
2011 Peter Li
2010 Timothy Wang
2009 Michael Landers
2008 David Zhuang
2007 Ilija Lupulesku
2006 David Zhuang
2005 Ilija Lupulesku
2004 Cheng Yinghua
2003 Ilija Lupulesku
2002 Ilija Lupulesku
2001 Eric Owens
2000 David Zhuang
1999 Cheng Yinghua
1998 David Zhuang
1997 Cheng Yinghua
1996 Cheng Yinghua
1995 David Zhuang
1994 David Zhuang
1993 Jimmy Butler
1992 Jimmy Butler
1991 Sean O'Neill
1990 Jimmy Butler
1989 Sean O'Neill
1988 Sean O'Neill
1987 Sean O'Neill
1986 Chartchai Teekaveerakit
1985 Sean O'Neill
1984 Eric Boggan
1983 Dan Seemiller
1982 Dan Seemiller
1981 Scott Boggan
1980 Dan Seemiller
1979 Attila Malek
1978 Eric Boggan
1977 Dan Seemiller
1976 Dan Seemiller
1976 Ray Guillen (Closed event at U.S. Open)
1936 Sol Schiff (Closed event at U.S. Open)

Men's Doubles
2019 Kanak Jha/Yijun Feng
2018 Kanak Jha/Krishnateja Avvari
2017 Gal Alguetti/Sharon Alguetti
2016 Jeffrey Lin Huang/Newman Cheng
2015 Yijun Feng/Jack Wang
2014 Cory Eider/Allen Wang
2013 Jeffrey Lin Huang/Theodore Tran
2012 Timothy Wang/Han Xiao
2011 Timothy Wang/Han Xiao
2010 Ilija Lupulesku/Yiyong Fan
2009 Dan Seemiller/Mark Hazinski
2008 David Zhuang/Shao Yu
2007 Mark Hazinski/Illija Lupulesku
2006 David Zhuang/Han Xiao
2005 Ilija Lupulesku/Mark Hazinski
2004 Ilija Lupulesku/Mark Hazinski
2003 Ilija Lupulesku/David Zhuang
2002 Cheng Yinghua/Han Xiao
2001 David Zhuang/Eric Owens
2000 David Zhuang/Todd Sweeris
1999 David Zhuang/Todd Sweeris
1998 Eric Owens/Barney J. Reed
1997 Cheng Yinghua/Jack Huang
1996 Cheng Yinghua/Todd Sweeris
1995 Khoa Nguyen/Darko Rop
1994 David Zhuang/Dan Seemiller
1993 David Zhuang/Sean O'Neill
1992 David Zhuang/Sean O'Neill
1991 John Onifade/Dan Seemiller
1990 Sean O'Neill/Dan Seemiller
1989 Jim Butler/Scott Butler
1988 Eric Boggan/Sean O'Neill
1987 Quang Bui/Brian Masters
1986 Sean O'Neill/Hank Teekaveerakit
1985 Quang Bui/Brian Masters
1984 Scott Boggan/Perry Schwartzberg
1983 Dan Seemiller/Rick Seemiller
1982 Dan Seemiller/Rick Seemiller
1981 Dan Seemiller/Rick Seemiller
1980 Dan Seemiller/Rick Seemiller
1979 Dan Seemiller/Rick Seemiller
1978 Dan Seemiller/Rick Seemiller
1977 Dan Seemiller/Rick Seemiller
1976 Dan Seemiller/Rick Seemiller

Lily Zhang

Women's Singles
2019 Lily Zhang
2018 Juan Liu
2017 Lily Zhang
2016 Lily Zhang
2015 Jiaqi Zheng
2014 Lily Zhang
2013 Ariel Hsing
2012 Lily Zhang
2011 Ariel Hsing
2010 Ariel Hsing
2009 Jun Gao
2008 Crystal Huang
2007 Chen Wang
2006 Chen Wang
2005 Jasna Rather
2004 Jun Gao
2003 Jasna Rather
2002 Jun Gao
2001 Jun Gao
2000 Jun Gao
1999 Jun Gao
1998 Jun Gao
1997 Jun Gao
1996 Jun Gao
1995 Amy Feng
1994 Amy Feng
1993 Amy Feng
1992 Amy Feng
1991 Insook Bhushan
1990 Wei Wang
1989 Insook Bhushan
1988 Insook Bhushan
1987 Insook Bhushan
1986 Insook Bhushan
1985 Insook Bhushan
1984 Julie Ou
1983 Insook Bhushan
1982 Insook Bhushan
1981 Insook Bhushan
1980 He-Ja Lee
1979 He-Ja Lee
1978 Insook Bhushan
1977 Insook Bhushan
1976 He-Ja Lee

Women's Doubles
2019 Crystal Wang/Amy Wang
2018 Jian Liu/Xinyue Wang
2017 Wu Yue/Xinyue Wang
2016 Lily Zheng/Jiaqi Zheng
2015 Chen Wang/Ying Lu
2014 Lily Zhang/Jiaqi Zheng
2013 Judy Hugh/Ariel Hsing
2012 Gao Jun/Erica Wu
2011 Gao Jun/Erica Wu
2010 Jasna Rather/Judy Hugh
2009 Gao Jun/Crystal Huang
2008 Tawny Banh/Crystal Huang
2007 Judy Hugh/Wang Chen
2006 Tawny Banh/Crystal Huang
2005 Yao Xi Huang/Whitney Ping
2004 Gao Jun/Tawny Banh
2003 Jasna Rather/Tawny Banh
2002 Gao Jun Chang/Jasna Rather
2001 Gao Jun Chang/Jasna Rather 
2000 Gao Jun Chang/Michelle Do
1999 Gao Jun/Michelle Do
1998 Gao Jun/Virginia Sung
1997 Gao Jun/Amy Feng
1996 Gao Jun/Amy Feng
1995 Wei Wang/Lily Yip
1994 Amy Feng/Lily Yip
1993 Amy Feng/Lily Yip
1992 Wei Wang/Lily Yip
1991 Insook Bhushan/Diana Gee
1990 Insook Bhushan/Diana Gee
1989 Insook Bhushan/Diana Gee
1988 Insook Bhushan/Diana Gee
1987 Insook Bhushan/Diana Gee
1986 Insook Bhushan/Diana Gee
1985 Insook Bhushan/Diana Gee
1984 Diana Gee/Lisa Gee
1983 Insook Bhushan/Diana Gee
1982 Jin Na/Angelita Rosal
1981 Insook Bhushan/Kasia Dawidowicz
1980 He-ja Lee/Angelita Rosal
1979 He-ja Lee/Angelita Rosal
1978 He-ja Lee/Angelita Rosal
1977 Insook Bhushan/Kasia Dawidowicz
1976 Insook Bhushan/He-ja Lee

Mixed Doubles
2019 Nikhil Kumar/Amy Wang
2018 Kanak Jha/Amy Wang
2017 Wu Yue/Gao Yanjun
2016 Yijun Feng/Jiaqi Zheng
2015 Yijun Feng/Ying Lu 
2014 Timothy Wang/Lily Zhang
2013 Timothy Wang/Ariel Hsing
2012 Timothy Wang/Ariel Hsing
2011 Timothy Wang/Ariel Hsing
2010 Adam Hugh/Judy Hugh
2009 Gao Jun/Liu Hui Yuan
2008 Crystal Huang/Samson Dubina
2007 Xiao Han/Jacqueline Lee
2006 Mark Hazinski/Crystal Huang
2005 Adam Hugh/Lily Yip
2004 Cheng Yinghua/Gao Jun
2003 Ilija Lupulesku/Jasna Rather
2002 Sean O'Neill/Jackie Lee (held at 2003 US Open)
2001 Cheng Yinghua/Gao Jun Chang
2000 Cheng Yinghua/Gao Jun Chang
1999 David Zhuang/Gao Jun
1998 David Zhuang/Gao Jun
1997 Cheng Yinghua/Gao Jun
1996 Cheng Yinghua/Gao Jun
1995 David Zhuang/Amy Feng
1994 David Zhuang/Amy Feng
1993 David Zhuang/Amy Feng
1992 David Zhuang/Amy Feng
1991 Sean O'Neill/Diana Gee
1990 Sean O'Neill/Diana Gee
1989 Brian Masters/Insook Bhushan
1988 Dan Seemiller/Insook Bhushan
1987 Sean O'Neill/Diana Gee
1986 Sean O'Neill/Diana Gee
1985 Sean O'Neill/Diana Gee
1984 Quang Do/Lisa Gee
1983 Dan Seemiller/Insook Bhushan
1982 Dan Seemiller/Insook Bhushan
1981 Dan Seemiller/Insook Bhushan
1980 Ricky Seemiller/Cheryl Dadian
1979 Eric Boggan/Kasia Dawidowicz
1978 Dan Seemiller/Insook Bhushan
1977 Dan Seemiller/Insook Bhushan
1976 Dan Seemiller/Insook Bhushan