China’s Fan Zhendong and Liu Shiwen clinch Qatar Open titles

By Gulf-times.com | March 12, 2018, 9:41 p.m. (ET)

Fan Zhendong Qatar Open 2018 Podium

Read - China’s Zhendong and Shiwen clinch Qatar Open titles - Courtesy of gulf-times.com