2012 Results - Full Results

 1. Chinese Community Center (Flushing, NY)
 2. 2012 CCCF Team

  Chinese Community Center - Taylor Wang, Jennifer Wu, Howard Sang, Hiroka Ooka, Shao Yu, Gao Yanjun, and Liu Juan

 3. Maryland Table Tennis Center (Gaithersburg, MD)

  Maryland TTC Members

  Maryland Table Tennis Center - Chen Bo Wen, Qing Liang Wang, Nathan Hsu

2011 Results:

 1. Indian Community Center (Milpitas, CA)
 2. Maryland Table Tennis Center (Gaithersburg, MD)

2011 ICC Club Team Winner

India Community Center - Anal Kashyap, Lily Zhang, Maximo Constantini (coach), Michael Hsing, Bruce Liu, Zhou Xin

2011 MDTTC Club Team Finalist

Maryland Table Tennis Center - John Hsu, Zeng Xun, Han Xiao, Peter Li, Nathan Hsu

2010 Results:

 1. Indian Community Center (Milpitas, CA)
 2. Maryland Table Tennis Center (Gaithersburg, MD)
2010 ICC Club Team Winner

India Community Center - Maggie Tan, Anal Kashyap, Thounaojem Singh, Hailong Shen, Rajul Sheth, Maximo Constantini (coach)

2009 Results:

 1. Indian Community Center (Milpitas, CA)
 2. New York International Table Tennis Center (New York, NY)

2009 Club Team Winners

India Community Center - (black jackets & left to right) Christian Lillieros (USATT), Anal Kashyap (ICC), Bruce Liu (Bay Area League-ICC), Hailong Shen (ICC), Rajul Sheth (ICC), Maggie Tan (ICC)

New York International Table Tennis Center - (red shirts & left to right) Philipe Dasonval (NYITTC), Li Yuxiang (NYITTC), Mauricio Vergara (NY League – NYITTC)