Kata World Championships

Krakow, Poland

Sept. 12 - 14, 2022


For information about the Kata World Championships in Krakow, Poland please contact:

Austin.Leath@usajudo.us or 719-866-3621