Pan American KATA Championships

POSTPONED New Dates: TBD

June 28, 2020 7 a.m. (ET)


 

Pan American KATA Championships - Montréal, Canada

POSTPONED

New Dates: TBD

 

Pan American KATA Championships - Montréal, Canada

 

ROSTER

Nage No Kata
Gerardo Tello Sergio Suguieda
Abi Shino Tyler Chen
Lori Latimer Kristin El Idrissi

 

Katame no Kata
Diane Jackson Karl Tamai
Mary Wakabayashi Pamela Moye
Lee Pasteris Fred Dagdagan

 

Ju no Kata
Karl Tamai Diane Jackson
Doug Tono Caryn Tono
Wayne Lifshitz Monty Burton

 

Kime no Kata
Lisa Capriotti Rob Gouthro
Jeff Giunta Heiko Rommelmann
Gerardo Tello Sergio Suguieda

 

Goshin Jutsu
Jeff Giunta Heiko Rommelmann
Wayne Lifshitz Monty Burton
Lisa Capriotti Rob Gouthro

 

Kata Judges:
1. Claudia Smith
2. Eiko Shepherd
3. Frances Glaze
4. Carla Martin

 

PJC Kata Commission Members:
1. Kuniko Takeuchi
2. Barbara Houston-Shimizu

 

Kata Judge Testing Candidates:
1. Theodore Schwalm
2. Fran Vall

 

Assisting with Tournament
Back-End Operation:
1. Karen Nagai

 

Please contact Austin Leath at Austin.Leath@usajudo.us.