Kata World Championships

Cancun, Mexico

Oct. 15 - 16, 2018


 

 

KATA WORLD CHAMPIONSHIP DELEGATION

 

Age Category

Division

Name

Role

n/a

n/a

Eiko Shepherd

judge

n/a

n/a

Barbara Houston-Shimizu

support

n/a

n/a

Carla Martin

testing

n/a

n/a

Claudia Smith

judge

n/a

n/a

Frances Glaze

testing

n/a

n/a

Kuniko Takeuchi

judge

 

Age Category

Division

Tori Name

Uke Name

Role

2

Ju

Brent Smith

Theodore Schwalm

athlete

2

Ju

Lee Pasteris

Fred Dagdagan

athlete

2

Kime

Lisa Capriotti

Rob Gouthro

athlete

2

Goshin

Heiko Rommelman

Jeff Giunta

athlete

2

Katame

Mary Wakabayashi

Pamela Moye

athlete

2

Ju

Diane Jackson

Karl Tamai

athlete

2

Goshin

Wayne Lifshitz

Monty Burton

athlete

2

Goshin

Andrzej Dajnowski

Doug Tono

athlete

2

Nage

Gerardo Tello

Sergio Suguieda

athlete

2

Katame

Wil Newcomer

Doug Newcomer

athlete