17-23 Aug

2014 Kokushikai Judo Camp

Preston Park, Pennsylvania

For more information about the 2014 Kokushikai Judo Camp please contact:

Celita Schutz
celita@kokushikai.com
201-797-8988