02 Nov

Southwest Ohio Giant RR Open

Montgomery

2 Star Tournament

John Dichiaro 937-416-3508

Dayton Table Tennis Club