USA Table Tennis

Nov 02

Southwest Ohio Giant RR Open

Montgomery, Ohio

2 Star Tournament

John Dichiaro 937-416-3508

Dayton Table Tennis Club