Southwest Ohio Giant RR Open

Montgomery, Ohio

Nov. 02, 2013 9 a.m. (ET)


2 Star Tournament

John Dichiaro 937-416-3508

Dayton Table Tennis Club