02 Nov

2013 Atlanta Giant RR Open TTT

Norcross, Georgia

1 Star Tournament

$401-$1,000 in prizes!

Wendell Dillon 770-923-5110

Atlanta Georgia Table Tennis Association

Entry Form