Canton Giant Round Robin

Canton, Ohio

Nov. 10, 2012 9 a.m. (ET)


1 Star Tournament

Gary Podis 330-412-7398

Canton Table Tennis Club