03 Nov

Southwest Ohio RR Open

Montgomery, Ohio

2 Star Tournament

John Dichiaro 937-416-3508

Dayton Table Tennis Club