Video of the Day - Samson Dubina - STIGA 2013 Trick Shot Showdown

By ITTF | Sept. 26, 2013, 9 a.m. (ET)