SWARM VS ARIZONA DERBY DAMES

DEL MAR FAIRGROUNDS (DEL MAR, CA), Alabama

Oct. 13, 2012 2:23 p.m. (ET)