11-17 Aug

Kokushikai Judo Camp 2013

Preston Park, Pennsylvania

For more information about the camp please contact:

Celita Schutz Ph. 201-797-8988 E-mail: celita@kokushikai.com